Vitajte na našom zmodernizovanom e-shope!
Neustále sa snažíme zlepšovať vaše nákupné skúsenosti a veríme, že tieto zmeny vám prinesú jednoduchšie a pohodlnejšie nakupovanie.
Stále pracujeme na vylepšovaní nášho katalógu, niektoré položky však môžu byť aktuálne bez podrobnejšieho popisu. Ospravedlňujeme sa za dočasné nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie!
Tím e-shopu

×

Elmetron CX-401 Merač s multifunkčnou sondou vrátane pH, EC a DO senzorov, 4 m kábel, kufríková sada

1 071,70 € (s DPH)

893,08 €   bez DPH

CX-401+GXZ-3tk
Vieme naskladniť do 15 prac. dní

Logo: CardPay Logo: VISA Logo: VISA Electron Logo: MasterCard Logo: Maestro Logo: Diners Club International Logo: Overené VISA Logo: MasterCard SecureCode Logo: Apple Pay Logo: Google Pay

Popis

a presnosť merača

Najdôležitejšie vlastnosti:

 • CX-401 meria pH, redox potenciál (mV), vodivosť, salinitu, TDS, merný odpor, kyslík vo vzduchu v % a kyslík rozpustený vo vode v % nasýtenia alebo mg/l, atmosférický tlak a teplotu.
 • Vysoká presnosť a opakovateľnosť vo všetkých meracích funkciách.
 • Aktuálne ponúkaný merač bol upravený, čím sa ponúkli nové funkcie, ktoré značne uľahčujú prácu a spĺňajú viaceré požiadavky zákazníkov.
 • Kalibrácia pH elektródy a vodivostnej sondy v 1 až 5 bodoch, senzor O2 v 1 až 2 bodoch.
 • Vo funkcii pH automatická korekcia zmien hodnoty štandardného roztoku pH spolu so zmenami teploty pre štandardy NIST.
 • Vo funkcii merania vodivosti automatický výber teplotného koeficientu pre prírodnú a ultračistú vodu.
 • Automatický prevod salinity meranej v režime vodivosti do režimu merania kyslíka s výpočtom jej vplyvu na hodnotu obsahu kyslíka.
 • Pamäť na 4 000 výsledkov.
 • USB výstup.
 • Malá veľkosť a hmotnosť.
 • Vodotesné puzdro (IP-66) umožňuje prácu v náročných podmienkach.
 • Spĺňa požiadavky SLP.Detailný popis:


CX-401 meria: pH, redoxný potenciál (mV), vodivosť, merný odpor, salinitu v KCl alebo NaCl, TDS, rozpustený kyslík v % nasýtenia alebo v mg/l, kyslík vo vzduchu v %, atmosférický tlak a teplotu. Meraná funkcia sa volí pomocou tlačidla „FUNCTION“.

Je možné zvoliť verziu s multifunkčnou (multiparametrovou) hlavicou GXZ-3tk s elektródami pre súčasné meranie troch rôznych funkcií (napr. pH, vodivosť a kyslík rozpustený vo vode s teplotou) alebo verziu s jednotlivými elektródami. Modely majú rôzne konektory.

Charakteristické vlastnosti:

 • CX-401 možno použiť na laboratórne a terénne merania.
 • Tento malý merač obsahuje všetky funkcie pH meračov, meračov vodivosti a kyslíkomerov série 401.
 • Merač je vybavený ľahko čitateľným podsvieteným LCD displejom s reguláciou jasu, ktorý umožňuje sledovanie zvolenej funkcie a teplotných výsledkov.
 • Funkcia „HOLD“ na zmrazenie výsledku na displeji.
 • Signalizácia stabilizácie výsledku symbolom „READY“ a zvukom.
 • Možnosť odoslania protokolu o kalibrácii do PC - až 10 posledných kalibrácií.
 • Zjednotenie prevádzkových postupov vo všetkých meracích funkciách robí prácu bezproblémovou.
 • Nízka hmotnosť a malé rozmery uľahčujú prácu v teréne.
 • Vodotesné puzdro (IP-66) umožňuje prácu v náročných podmienkach.

Vo funkcii merania pH:

 • Kalibrácia pH elektródy v 1 až 5 bodoch.
 • Automatická detekcia kalibračných roztokov, ich hodnoty si môže nastaviť používateľ.
 • Automatická korekcia uloženej hodnoty pH štandardného roztoku spolu so zmenami teploty pre NIST štandardy, čo eliminuje potrebu ich zahrievania alebo chladenia.
 • Možnosť uloženia charakteristík 3 pH elektród umožňuje ich rýchlu výmenu, veľmi užitočná funkcia pri práci v teréne.
 • Automatická kontrola stavu elektródy.
 • Možnosť zobrazenia parametrov elektródy (offset a sklon).
 • Meracie obvody pH a vodivosti sú izolované, čo umožňuje presné a bezchybné simultánne merania v tej istej nádobe.
 • V závislosti od druhu použitej elektródy môže byť použitá pre čistú vodu, odpadovú vodu, pôdu, pasty atď.

Vo funkcii merania mV a redox potenciálu:

 • Presné meranie redoxného potenciálu (presnosť 0,1 mV).
 • Možnosť merania mV vo vzťahu k nastavenému alebo nameranému referenčnému potenciálu (Vref).
 • Možnosť automatického výpočtu výsledku redoxného potenciálu, prijatého striebornou/chloridovou elektródou, na vodíkovú elektródu.

Vo funkcii merania vodivosti:

 • Celý merací rozsah umožňuje meranie v ultračistej vode, ako aj v roztokoch s veľmi vysokou vodivosťou.
 • 6 podrozsahov sa prepína automaticky.
 • V prípade meraní prírodnej vody s vodivosťou od 60 μS/cm do 1 mS/cm merač umožňuje použitie nelineárnej teplotnej kompenzácie. Parametre tohto typu vody sú stanovené v norme EN27888:1999 a týkajú sa povrchových vôd, hlbinných vôd a studňových vôd. Toto riešenie znižuje chybu merania.
 • Presnosť merania ultračistej vody s teplotnou kompenzáciou bola zvýšená automatickým nastavením koeficientu α v závislosti od teploty a druhu stopových kontaminácií.
 • Kalibrácia zadaním konštanty K článku alebo v štandardných roztokoch v 1 až 5 bodoch.
 • Široký rozsah koeficientu α 0 až 10 %/°C zvolený v závislosti od meraného roztoku.
 • Možnosť zmeny referenčnej teploty.
 • Kalibrácia zadaním konštanty K v rozsahu 0,010 až 19,999 cm-1 alebo v štandardnom roztoku.
 • Možnosť uloženia konštánt K z 3 sond, ktoré pokrývajú celý merací rozsah.
 • Automatický prepočet vodivosti na salinitu v NaCl alebo KCl na základe reálnych charakteristík namiesto konštantného koeficientu, čo výrazne zvyšuje presnosť.
 • Možnosť definovania TDS zadaním koeficientu TDS v rozsahu 0,2 až 1,0.
 • Pridaná možnosť merania odporu kvapaliny.
 • Možnosť merania elektrickej vstupnosti sadeníc stromov (zisťovanie vitality sadeníc špeciálnym snímačom).
 • Vysoko presná vodivostná sonda ECF-1 dostupná ako štandardné vybavenie. Merací rozsah 0 až 400 mS/cm postačujúci pre merania v ultračistej vode a vzorkách s vysokou koncentráciou soli. Kovové elektródy sa ľahko čistia a PVC telo ich chráni pred mechanickým poškodením.

Vo funkcii merania kyslíka:

 • Automatický výpočet vplyvu atmosférického tlaku na koncentráciu kyslíka vo vode v mg/l.
 • Automatický prevod salinity meranej v režime vodivosti do režimu merania kyslíka s výpočtom jej vplyvu na hodnotu obsahu kyslíka.
 • 1 alebo 2 bodová kalibrácia kyslíkového senzora.
 • Široký merací rozsah umožňuje meranie v jazerách s kvitnúcou vegetáciou.
 • V prípade meraní kyslíka odporúčame použiť presný, ľahko použiteľný a údržbový galvanický kyslíkový senzor COG-1.

Vo funkcii merania atmosférického tlaku:

 • Možnosť sledovania hodnoty atmosférického tlaku na obrazovke meradla.

Ďalšie vlastnosti:

 • Automatická alebo manuálna teplotná kompenzácia.
 • Vnútorné hodiny s dátumom.
 • Záznam údajov pre 4000 súborových jednotiek.
 • Trvalá pamäť uložených výsledkov a kalibračných údajov.
 • Uloženie dátumu ďalšej kalibrácie a jeho pripomenutie používateľovi v správnom momente.
 • Možnosť prepojenia s PC pomocou micro USB konektora.
 • Zmena dátumu chránená heslom.
 • Softvér na prenos údajov umožňuje tlač údajov vo forme chránenej pred akýmikoľvek zmenami.
 • Napájanie pomocou dobíjacích batérií 2 x AA (1,5 V), alebo pomocou sieťového adaptéra s interným nabíjaním batérií.
 • Prístroj spĺňa požiadavky SLP.
 • Záruka 24 mesiacov na merač.


Doplnkové vybavenie by si mal zvoliť používateľ v závislosti od predpokladaných parametrov, ktoré budú merané a typu meraných roztokov.
V štandardnej zostave je pridané teplotné čidlo CT2B-121.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Funkcia pH mV Vodivosť /
Salinita
O2 (mg/l) O2 (%) Teplota
Rozsah -6,000 až 20,000 pH ±1999,9 mV 0 až 1999,9 mS/cm
(autorozsah) /
0 až 239 g/l KCl
0 až 296 g/l NaCl
0 až 60 mg/l 0 až 600 %,
na vzduchu:
0 až 100 %
-50,00 až 200,00 °C
Presnosť
(±1 číslica)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm: ±0,1 %*,
nad 20,00 mS/cm: ±0,25 %* /
salinita 2 %*
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Teplotná kompenzácia -5 až 110 °C - -5 až 70 °C 0 až 40 °C - -
Vstupný odpor >1012 Ω >1012 Ω - - - -
α koeficient - - 0,00 až 10,00 %/°C - - -
K konštanta - - 0,010 až 19,999 cm-1 - - -
Odpor Rozsah: 0,500 Ωcm až 200 MΩcm, presnosť: ±2 % z meranej hodnoty
Rozsah tlaku vzduchu 800 až 1100 hPa, presnosť: ±2 HPa
Napájanie Nabíjateľné batérie: 2 x AA 1,2 V, 5 V/1000 mA micro USB napájací adaptér
Hmotnosť 260 g
Rozmery L =149 , W = 82, H = 22 mm

* Iba presnosť merača.
** Iba presnosť merača. S kyslíkovým senzorom COG-1 alebo COG-2 presnosť pri kalibračnej teplote: ±1 %. Rozdielom ±5 °C presnosť: ±3 %, rozdielom ±10 °C presnosť: ±5 %.
*** Iba presnosť merača. Celková chyba zahŕňa merače a presnosť sondy. V rozsahu 0 ÷ 100 °C prípustná chyba sondy s čidlom Pt-1000B: ±0,8 °C, s čidlom Pt-1000A: ±0,35 °C.

Hlavica GXZ-3tk umožňuje meranie pH, vodivosti, salinity, rozpusteného kyslíka a teploty. Používa vymeniteľné elektródy a sondy (okrem teplotného čidla, ktoré je zabudované natrvalo).

Spolupracuje s prenosnými multifunkčnými meračmi: CX-401, CX-461, CX-601 a CX-705. Multiparametrová hlava je štandardne vybavená:
gélom plnená neplniteľná pH elektróda EPP-1B, vodivostná sonda ECF-1, galvanický kyslíkový senzor COG-1B a teplotná sonda z nehrdzavejúcej ocele so senzorom Pt-1000B.

V závislosti od podmienok a typu meraných kvapalín je možné meniť typ elektród, sond a senzorov.
Hlavica je štandardne vybavená 5 m káblom s BNC-50 konektormi, čo umožňuje jej pripojenie k najčastejšie používaným vstupom v rôznych meračoch. Hlavica môže byť vybavená aj 1 multipinovým konektorom.
Elektródy, sondy a senzory sú popísané v samostatných návodoch.
V prípade meraní s menej ako tromi senzormi (elektródami) môže byť nepoužitý vstup uzavretý špeciálnym uzáverom. Periodickú kalibráciu je možné vykonať bez odpájania elektród, s použitím plexisklového krytu nasadeného na spodok hlavice, naplneného štandardným alebo kalibračným roztokom. Kryt sa používa aj na pravidelné čistenie elektród.

Technické špecifikácie

Hmotnosť Hlavica s 5 m káblom 580 g
Hlavica s 5 m káblom a kufríkom 1200 g
Rozmery φ = 50 mm, L = 240 mm
Čítajte viacZobraziť menej
Podrobnosti o produkte
CX-401+GXZ-3tk
Recenzie
Žiadne názory
Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (16)
230,00 € (s DPH)

AD111 pH/ORP meter je kompaktné meracie zariadenie s meraním hodnoty pH, ORP a teploty. Automatická pH kalibrácia, teplotná kompenzácia, funkcia "HOLD", indikátor nízkeho stavu batérií robia z tohto zariadenia merač, ktorý možno využiť v rôznych odvetviach priemyslu.

582,00 € (s DPH)

Nové HORIBA LAQUA modely série 200 predstavujú vysoko profesionálne a spoľahlivé riešenie na meranie kvality vody. Čierne prevedenie prístrojov, protiklzký povrch zo špeciálneho materiálu a praktický kufrík s príslušenstvom oceníte najmä pri práci v teréne. V závislosti od požadovaných meraných parametrov (pH, ORP, EC, TDS, rezistivity, slanosti a DO) si vyberte Vám vyhovujúci model.

1 200,00 € (s DPH)

Nové HORIBA LAQUA modely série 200 predstavujú vysoko profesionálne a spoľahlivé riešenie na meranie kvality vody. Čierne prevedenie prístrojov, protiklzký povrch zo špeciálneho materiálu a praktický kufrík s príslušenstvom oceníte najmä pri práci v teréne. V závislosti od požadovaných meraných parametrov (pH, ORP, EC, TDS, rezistivity, slanosti a DO) si vyberte Vám vyhovujúci model.

864,00 € (s DPH)

Nové HORIBA LAQUA modely série 200 predstavujú vysoko profesionálne a spoľahlivé riešenie na meranie kvality vody. Čierne prevedenie prístrojov, protiklzký povrch zo špeciálneho materiálu a praktický kufrík s príslušenstvom oceníte najmä pri práci v teréne. V závislosti od požadovaných meraných parametrov (pH, ORP, EC, TDS, rezistivity, slanosti a DO) si vyberte Vám vyhovujúci model.

990,00 € (s DPH)

Nové HORIBA LAQUA modely série 200 predstavujú vysoko profesionálne a spoľahlivé riešenie na meranie kvality vody. Čierne prevedenie prístrojov, protiklzký povrch zo špeciálneho materiálu a praktický kufrík s príslušenstvom oceníte najmä pri práci v teréne. V závislosti od požadovaných meraných parametrov (pH, ORP, EC, TDS, rezistivity, slanosti a DO) si vyberte Vám vyhovujúci model.

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia