Meranie tvrdosti vody Počet produktov v kategórii: 8

Tvrdosť vody spôsobujú hydrogenuhličitany rôznych minerálov, ktoré do nej prenikajú presakovaním z pôdy. Väčšinou prevažujú zlúčeniny vápnika a horčíka, sú však nestále a pri nedostatku oxidu uhličitého sa rozkladajú na nerozpustné uhličitany. K ich rozkladu môže dôjsť tiež prostým zahrievaním vody. Vytvorí sa šedý povlak, prípadne sa vzniknuté nerozpustné zložky ukladajú na stenách varných nádob ako vodný kameň. Odtiaľ ich môžeme odstrániť napríklad octom. Avšak takto vzniknutý vodný kameň sa usadzuje tiež na stenách potrubí, nádrží, kotlov i armatúr.
Zobrazených 1 - 8 z 8 položiek
Zobrazených 1 - 8 z 8 položiek