Meranie dusitanov a dusičnanov Počet produktov v kategórii: 7

Vysoký obsah dusičnanov a dusitanov vo vode má negatívny vplyv na ľudské zdravie. Vyskytujú sa vo vode ako konečné produkty rozkladu organických zlúčením obsahujúcich dusík, ako aj v dôsledku rozpúšťania minerálny látok, nachádzajúcich sa v geologickom podloží. Sú aj súčasťou atmosférických zrážok. Do povrchových vôd sa môžu dusičnany dostať spolu s komunálnymi a priemyselnými splaškami , a taktiež v dôsledku stekania z roľníckych území, ktoré boli hnojené umelými dusíkatými hnojivami. Dusitany môžu vzniknúť oxidáciou amoniaku alebo redukciou dusičnanov.
Zobrazených 1 - 7 z 7 položiek
Zobrazených 1 - 7 z 7 položiek