Postup pre reklamáciu

 1. Najprv nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Pripravte si prosím číslo faktúry alebo číslo objednávky. Častokrát dokážeme technické ťažkosti vyriešiť aj na diaľku bez potreby zaslania objednaného tovaru na prešetrenie. V prípade potreby môžete byť požiadaný o poskytnutie dodatočných informácií, napr. zaslanie fotky tovaru cez e-mail alebo sériové číslo prístroja.
 2. Ak si situácia na základe komunikácie s pracovníkom vyžaduje fyzické prešetrenie tovaru, doručte nám ho osobne alebo ho pošlite v pôvodnom balení, zabezpečte proti otrasom (napr. bublinkovou fóliou alebo inou výplňou), aby sa tovar počas transportu nepoškodil.
 3. Náklady na doručenie tovaru znáša reklamujúci. Pre minimalizáciu nákladov spojených s doručením nám nemusíte tovar posielať kuriérom. Stačí, ak nám tovar zašlete cez poštu ako obyčajnú listovú zásielku alebo doporučený list na adresu:

  Water Resources, s.r.o.
  poste restante
  840 05 Bratislava

 4. V prípade doručenia kuriérom zadajte aj kontaktné údaje. Adresa je:

  Water Resources, s.r.o.
  K Železnej studienke 8
  811 04 Bratislava
  E-mail: objednavky@phmeter.sk
  Mobil: 0948 857 019

 5. O odoslaní zásielky nás prosím informujte. Ak máte k zásielke podacie číslo, poskytnite nám ho, čo urýchli celý proces.
 6. Po obdržaní zaslanej zásielky sa reklamácii začneme bezodkladne venovať. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.