Meranie TDS (celkové rozpustné látky) Počet produktov v kategórii: 20

TDS metre - prístroje pre meranie množstva rozpustených látok vo vodnom roztoku (minerály, soli alebo kovy). TDS (Total Dissolved Solids) vyjadruje celkové množstvo rozpustených látok vo vodnom roztoku (minerály, soli alebo kovy). Meranie TDS sa vykonáva na základe merania vodivosti a je vyjadrené v jednotkách ppm (častice na milión). Jednoducho povedané, čím je hodnota TDS nižšia tým je voda čistejšia. Vysoká hodnota TDS indikuje tvrdú vodu, ktorá môže zanášať potrubia a spotrebiče v domácnosti alebo v priemysle vodným kameňom. Taktiež pre ľudský organizmus je vhodné piť vodu z nízkou hodnotou TDS.

Zobrazených 1 - 12 z 20 položiek
Zobrazených 1 - 12 z 20 položiek